top of page

YAKINDA

Kadim Afrikanın Beyaz Perdesi

Türkiye’nin Afrika’yla ortak tarih, kültür ve inanç birlikteliği bulunmaktadır. Afrika’nın geniş bir alana yayılmış olması, okyanuslara bakan strateji bir noktada olması ve genç dinamik nüfusu son 20 yılda diğer ülkelerin kıtaya yoğun ilgi göstermesine neden olmaktadır. Geniş bir coğrafyaya yayılan ve özellikle İngiliz ve Fransız kültüründen etkilenen Afrika’nın Türkiye ile ortak değerler çerçevesinde ele alınması bu çerçevede zorunlu hale gelmektedir. 

Türkiye’den Afrika’ya tek yönlü iletişimin önüne geçmek ve Afrika kültürünü Türkiye’de tanıtmak amacıyla “KADİM AFRİKA’NIN BEYAZ PERDESİ” konsepti altında İstanbul’da Afrika Film Festivali düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

bottom of page